Novosti

Diskografija

Kompletna audio izdanja 1919 - 2013

— Saznajte vi?e

KONCERTNA SEZONA 2017/2018

HRVATSKI GLAZBENI ZAVOD, Gundulićeva 6, Zagreb

— Saznajte vi?e

Kvartet

25. travnja 1919., koncertom u velikoj dvorani Hrvatskoga zemaljskoga glazbenog zavoda ustanovljen je Zagreba?ki kvartet.

Prvotnu ?etvorku ?inili su violinisti Vaclav Huml i Milan Graf, violist Ladislav Miranov i violon?elist Umberto Fabri. Tijekom devedeset godina djelovanja svoj doprinos Zagreba?kom kvartetu dalo je tridesetak glazbenika me?u kojima su Stjepan ?ulek, Josip Klima, Zlatko Balija,?or?e Trkulja, Marija Cobenzl, Goran Bakra?, Ante ?ivkovi?, Josip Stojanovi?, Goran Kon?ar, Sergej Evseev i drugi, a dana?nji sastav ?ine Marin Maras, bra?a Hrvoje i Davor Philips te Martin Jordan.

Zagreba?ki kvartet je odsvirao preko 4.000 koncerata na svim kontinentima, snimio vi?e od 60 plo?a za razne svjetske izdava?ke i radijske ku?e kao npr. Sastruphon, RCA, Melodicom, Da Camera Magna, Croatia Records, ALM Records itd.

U mno?tvu doma?ih i inozemnih priznanja i nagrada isti?e se nagrada za ?ivotno djelo "Vladimir Nazor" dodjeljena 2009 godine.

Audio/Video

?E?KI ALBUM

Leo? Janá?ek - Guda?ki kvartet br. 2 - intimna pisma

W. A. MOZART - KVARTETI

Guda?ki kvartet u d-molu K.421

Robert Schumann

String Quartet Op. 41 No. 3

Joseph Haydn

String Quartet Op.33 No. 3

Kontakt

ZAGREBA?KI KVARTET
Ilica 31a
HR-10000 Zagreb

tel: +385 (0)91 2008 795
fax: +385 (0)1 4830 340
e-mail: zagrebacki.kvartet@zg.t-com.hr

Short hair extensions style 2: fluffy short hair. This is a Japanese-style ultra-short human hair extensions, the fluffy style creates human hair extensions uk a messy aesthetic, easy to hair extensions uk wick away heat and a lazy and charming temperament.